POZVÁNKA NA PŘIPRAVOVANÉ KONCERTY...

SPS Janáček vás zve na slavnostní koncert konaný v rámci oslav Roku české hudby a také 75.výročí

založení sboru. Jde o premiérové účinkování na festivalu Jablonecké tóny a také o první spolupráci

s nově založeným Severočeským orchestrem Liberec, vedeným dirigentem panem Grazianem Sanvitem.

Zazní např. skladby z oper Prodaná nevěsta a Dvě vdovy B. Smetany nebo Rusalka A. Dvořáka

a písně a skladby dalších českých autorů - např. Jaroslava Ježka, Pavla Jurkoviče a Zdeňka Lukáše.


20.června 2024 19.00

Koncertní Pocta českým tvůrcům na Letní scéně Eurocentra v Jablonci nad Nisou


22.června 2024 19.00

Koncertní Pocta českým tvůrcům v kostele sv.Antonína Velikého v Liberci